Onder die Suid Afrikaanse Konstitusie en die VN-handves, het ons die reg tot selfregering!

Registreer asseblief hier, as u in 'n area woon wat binne hierdie landkaart se grensuiteensetting wat vir selfregering uitgekies is, val en as u 'n deel wil uitmaak van
USAF/VSAF (United Southern African Federation/Verenigde Suider Afrikaanse Federasie)

Die eerste voorgestelde area vir ZUIDLAND is 'n konsep van selfregering onder internasionale wetgewing (VN-handves) betreffende menseregte en selfbeskikking (waarin, gebaseer op respek vir die beginsel van gelyke regte en regverdige gelykheid van geleenthede) ons die reg besit om ons soewereiniteit en internasionale politieke status vrylik te kies sonder enige inmenging..

ZUIDLAND het sy eie bankstelsel, sy eie geldeenheid (Riebeeck), sy eie wyse om inkomste te genereer sodat ons ons eie toekoms kan bou.
Registreer asseblief ook as Burger, en word deel van die span by www.usaf.org.za en sluit ook asseblief aan by ZUIDLAND se Facebook groep sodra u op ons USAF webwerf geregistreer is. (As u NIE geregistreer is op USAF se webwerf nie, sal u aansoek by die Zuidland Faceboek groep afgekeur word.) FB

Deel asseblief op Whatsapp

Deel op Whatsapp

Welkom

Dit neem net 60 sekondes om te registreer!