UNITED & INDEPENDANT
VERENIGDE EN ONAFHANKLIKE

The future is in your hands - Eendrag Maak Mag - Die toekoms is in jou hande