How can you contribute?
Hoe kan jy bydra?

Everyone can make a difference, by registering, voluntering and/or financial contribution.
Almal kan 'n verskil maak deur registrasie, vrywillige en / of finansiële bydrae.

In order for USAF to start building a new society, USAF needs your help..….
Om USAF te begin om 'n nuwe samelewing te bou, benodig USAF jou hulp. .

We assure you of full transparency of development contributions and how funds are used, audits will be conducted on a 6 month basis to ensure funds are spent in accordance with our development plans.
Ons verseker u volle deursigtigheid van ontwikkelingsbydraes en hoe fondse gebruik word, oudits sal op 'n 6 maande basis gedoen word om te verseker dat fondse in ooreenstemming met ons ontwikkelingsplanne bestee word.

Our country’s white disadvantaged will be relocated to the homelands (States) to create a workforce and start building infrastructure, security measures etc, the purchase of land, accommodation, the erection of basic structures and basic other administration costs to enable the Federation to function short term.
Ons land se wit benadeelde sal na die tuislande (state) verskuif word om 'n arbeidsmag te skep en infrastruktuur, sekuriteitsmaatreëls, ens. Te begin, die aankoop van grond, akkommodasie, die oprigting van basiese strukture en basiese ander administrasiekoste om die Federasie in staat te stel om kort te funksioneer termyn.