POLITIESE AGTERGROND

Gedurende die afgelope 24 jaar, het die ANC-koalisie niks anders gedoen as om Suid Afrika te verkrag en te beplunder nie, vanaf die regeringsdepartemente, ondernemings in staatsbesit, tot lokale munisipale vlak. Suid Afrika is op die punt om nog 'n mislukte Afrikastaat te word, net soos Zimbabwe.

Cyril Ramaphosa, die huidige president van Suid-Afrika, het die waarde van eiendom in die land met triljoene Rande verlaag deur sy grond- onteieningswet. Die regering sal nou hulle sosialistiese en kommunistiese ideologie op die land afdwing, met beloofde veranderinge aan afdeling 25 van die Suid Afrikaanse konstitusie by einde Maart 2019. Hierdie stap was in die parlement ingestem deur 'n tweederde meerderheid.

Die erosie van privaateiendomsregte, was altyd rampspoedig waar dit ookal kop uitgesteek het, mens hoef net na Zimbabwe en Venezuela te kyk om te sien wat voorle vir Suid Afrika. Wat sommige mense nie besef nie, is dat afdeling 25 van die konstitusie nie net land behels nie, maar eienaarskap van alle privaateiendom insluit, en sluit dus in, land, geboue, huise en woonstelle, voertuie en basies enigiets wat 'n mens voorheen privaat kon besit. Dit is suiwer kommunisme.

So wat weet ons alreeds?

• Die regering is bankrot, en as land skuld ons al meer as wat dit ons in vier geslagte sal neem om terug te betaal.

• Alle ondernemings in staatsbesit (SAUK, EVKOM, TELKOM, SANVM, 'PRASSA', SAL, SAPK, TRANSNET, SARS) is besig om te faal en het massiewe skuld opgehoop.

• Bykans elke ANC minister lyk of hy/sy by omkopery, korrupsie of ten beste die wanbestuur van belastingsbetalersfondse betrokke was.

• Amper elke munisipaliteit in die land is bankrot, met baie onder administratiewe beheer.

Wat is die oplossing?

Opsie 1

Afstigting - eksterne selfbeskikking Dit is die aksie om formeel van lidmaatskap van 'n federasie of liggaam weg te breek, veral in die geval van 'n politieke staat.


Hoe word dit gedoen?
• U sal die ondersteuning van minstens 50% +1 van die mense in die area wat afgestig moet word nodig he.
• U sal 'n Verdedigingsmag nodig he, want u sal die area wat afgestig is, moet kan verdedig.
• U sal ander kriteria soos uiteengesit in die Montevideo Konvensie van 1933, moet nakom, en dit sou insluit dat u in staat sal wees om met ander lande diplomatieke verhoudings aan te kan knoop. U sal ook 'n regering moet he.

DIE FEITE
• NIE EEN organisasie was tot dusver suksesvol om genoeg mense te registreer in enige spesifieke area, wat 'n noodsaaklikheid is om af te stig, nie.
• Afstigting (al was dit moontlik), sou nie betyds kon gebeur nie. Tyd het uitgeloop vir baie Suid Afrikaners.

Opsie 2

Politiek
Ons stem die ANC uit, en vervang hulle met WIE? EFF? BLF? DA(ANC-lite)?

Selfs al stem elke persoon van 'n minderheidsgroep met die opkomende verkiesing vir dieselfde party, sal ons almal saam minder wees as 20%, daar is dus GEEN politieke oplossing nie!

Daar is GEEN politieke oplossing nie!

Opsie 3

Ekonomiese interne selfbeskikking
Ons self-regeer binne die raamwerk van die huidige Suid Afrika, tot tyd en wyl ons die vermoe het om binne 'n spesifieke gebied te kan afstig. ('n Korttermyn lewensvatbare oplossing vir 'n langer termyn doel.)

DIE FEITE
• Afdeling 235 van die Suid Afrikaanse Konstitusie lees as volg: "Die reg van die Suid Afrikaanse bevolking as 'n geheel tot selfbeskikking, soos dit verskyn in hierdie Konstitusie,.............. binne 'n territoriale entiteit in die Republiek of op enige ander wyse, bepaal deur nasionale wetgewing."
• Dit beteken slegs "Binne die raamwerk van die Suid Afrikaanse Wetgewing en binne die Republiek!"
• Dit is PRESIES wat USAF doen!

'n Demokratiese Regering, is 'n regeringstelselmandaat deur en vir die mense, die regering bestuur dus namens en met die toestemming van die populus binne 'n afgebakende gebied. Sou so 'n regering... bewys dat hy destruktief, bevooroordeeld en in self-diens is, is dit die reg van die populasie om hulle MANDAAT TE ONTTREK, die ooreenkoms tot niet te verklaar, en 'n nuwe vorm van regering daar te stel.

DIE OPLOSSING LE IN DIE EKONOMIE, NIE IN POLITIEK NIE

• Daar bestaan huidiglik GEEN wet wat USAF lede verbied om met mekaar handel te dryf nie.
• Daar is GEEN wet wat besighede verbied om enigiemand wie hulle verkies in diens te neem nie.
• Daar is GEEN wet wat besighede verbied om besighede in die buiteland oop te maak nie.
• Daar is GEEN wet wat die gebruik van "VC-Virtual Currency" ('n elektroniese geldstelsel) in Suid Afrika verbied nie.
• Daar is GEEN wet wat gemeenskappe verbied om hulle eie munisipale dienste in Suid Afrika te beheer nie.

Thank You

PayApp is geregistreer as "PayApp Pty Ltd", PayApp werk op 'n Digitale geldeenheid (Riebeeck)(VGE) huidiglik 1:1 met die VSA$ en gerugsteun deur goud.

Posisie van die SARB?

Virtuele geldeenhede (VGE's) word nie as wettige betaalmiddel in die Republiek van Suid Afrika (RSA) erken nie. VGE's word nie deur die SARB gewaarborg nie, aangesien dit onafhanklik van die sentrale bank bedryf word. Daar is tans geen spesifieke wette of regulasies wat die gebruik van VGE's in RSA bepaal nie. Dit volg dus dat daar tans geen voldoeningsvereistes vir plaaslike handel met VGE's in RSA bestaan nie.

www.payapp.co.za » » »